ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาสื่อสังคมออนไลน์โลกได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสังคมไทยก็เช่นกัน การสื่อสารด้วยสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้มีการแชร์ข้อมูล รูปภาพ และคลิปวิดีโอ กันอย่างแพร่หลาย สมาร์ทโฟนกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส่งผ่านความคิดความเห็น ความรู้สึก และพฤติกรรมหลายอย่างสู่สังคม

 

bigstock-New-Year-Is-Loading-Now-97232900-759x500การเข้าสู่ยุคสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ที่สร้างอิธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดไปมาก ทั้งในด้านการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากผู้บริโภค ส่งผลให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องทำการรับมือกับผู้บริโภคยุคสื่อสังคมออนไลน์ ในด้านต่างๆมากขึ้น หากเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมออนไลน์ ก็จะช่วยทำให้การวางแผนกลยุทธ์การตลาดมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ บริโภค ส่งผลต่อยอดขายที่จะเพิ่มมากขึ้น

สอนการตลาดออนไลน์โฆษณาที่เปลี่ยนไป

อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อความคิดของสังคมค่อนข้างมาก เมื่อผู้บริโภคสามารถแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ผู้บริโภคไม่เชื่อถือในโฆษณาอีกต่อไป แต่จะเชื่อในประสบการณ์ของเพื่อนๆ หรือคนที่เคยใช้ และแชร์ไว้บนสังคมออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นการสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในยุคปัจจุบัน เพราะแค่เพียงโฆษาณสรรพคุณของสินค้าเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ผู้บริโภคต้องการมากกว่าคำชวนเชื่อ แต่ต้องการความจริงจากผู้ที่เคยใช้และมีความน่าเชื่อถือ โดยนำเสนอผ่านสื่อที่เขาถึงได้ง่ายที่สุด

สื่อที่เข้าถึงได้ง่ายในวันนี้ไม่ใช่โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ แต่ป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Google+ และ Youtube เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าจากผู้ใช้คนอื่นๆ ที่นำมาแบ่งปันเอาไว ซึ่งทำได้ง่ายและรวดเร็ว

ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารการตลาดธุรกิจออนไลน์ข้อมูลออนไลน์เติบโตเร็ว

โลกของสังคมออนไลน์ ข้อมูลจะเติบโตเร็วมาก หากอยู่ในกระแสความสนใจของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตาม หากวางกลยุทธ์ได้ถูกต้อง การตลาดของเราก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่หากมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นก็จะเติบโตเร็วเช่นกัน เช่น กรณีบัตรเครดิตของธนาคารดังแห่งหนึ่ง มีการปิดบังข้อเท็จจริงของการรับสิทธิประโยชน์ โดยไม่บอกข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์ว่าจะให้เพียง 400 ท่านแรกเท่านั้น ทำให้ผู้สมัครบัตรเครดิตเหล่านั้นคิดว่าสมาชิกบัตรทุกคนจะได้รับสิทธิ์พิเศษ ดังกล่าว เรื่องราวความไม่โปร่งใสของเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์นี้ ทำให้ผู้สมัครไม่พอใจเป็นอย่างมาก และหลายคนได้นำเอาเรื่องนี้ไปลงบนสื่อสังคมออนไลน์หลายแห่ง จึงทำให้เรื่องนี้ถูกส่งต่อไปยังคนอื่นๆ โพสต์อยู่บนหน้าเว็บและแอปพลิเคชั่น และถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของ Google และ Facebook ตลอดไป ดังนั้นผลิตภัณฑ์ต่างจะต้องให้ความสำคัญต่อเสียงของผู้บริโภคบนสื่อสังคมออ นไลน์

เห็นได้ว่าถ้านำเอาข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ในด้านการตลาด ก็จะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างแน่นอน เพราะความเร็วของการสื่อสารการตลาดที่ไปถึงยังกลุ่มผู้บริโภค โดยมีเพื่อนในสังคมออนไลน์เป็นตัวช่วยในการส่งต่อและกระตุ้นการรับรู้สื่อ ต่างๆได้เป็นอย่างดี การแบ่งปันประสบการณ์จาการใช้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นแผนการตลาดออนไลน์ที่สำคัญ ยิ่งมีการนำเอาสินค้าของเราไปรีวิวมากขึ้นในทางบวก ก็จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจมากขึ้น และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด

maxresdefault

การผสมสื่อยุคใหม่

นักการตลาดยุคใหม่จะต้องมีความสามารถในการผสมสื่อยุคเดิมและสื่อยุคใหม่ ให้ลงตัวที่สุด เพราะสื่อเดิมและสื่อใหม่จะมีการทำงานที่ส่งเสริมกันและกัน หากวางแผนการใช้สื่อที่ดีแล้วจะส่งผลให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็ว และแม่นยำขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่เกาะติดสังคมออนไลน์ตลอดเวลา จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่งผลดีต่อแบรนด์สินค้า หรือการกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี นักการตลาดต้องมีความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้สื่อยุคใหม่ให้เชี่ยวชาญ เพราะสื่อยุคใหม่มีราคาถูกกว่า เร็วกว่า และส่งต่อความรู้สึกได้ง่ายมาก ดั้งนั้นนักการตลาดต้องทำความเข้าใจเรื่องการผสมสื่อยุคใหม่ให้เชี่ยวชาญ

 

Social-Media-Traffic-For-Your-Blog

ขายสินค้าผ่านโซเชี่ยล

การขายสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความใกล้ชิดและเชื่อถือในสังคมออนไลน์อยู่แล้ว การนำเสนอสินค้าผ่าน Facebook และ Instagram เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคไทยอย่างมาก เพราะผู้ซื้อและผู้ขายสามารถพูดคุยกับได้ทันที ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมไทย ที่ต้องมีการพูดคุยกันเมื่อจะซื้อสินค้าใดก็ตาม แต่หากเป็นสังคมอเมริกันก็จะดูข้อมูลจากเว็บไซต์ หากข้อมูลมากพอสำหรับการตัดสินใจ ก็จะทำการสั่งซื้อทันที โดยไม่จำเป็นต้องคุยกับพนักงานขาย

“สรุปได้ว่า…สังคมไทยให้ความสนใจกับสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างมาก อาจจะเรียกได้ว่าสามารถชี้นำสังคมได้มากทีเดียว ในสังคมไทยที่มีความอ่อนไหวต่อกระแสสื่อออนไลน์ หากมีเรื่องใดที่สังคมส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นพิเศษในช่วงเวลาหนึ่ง ก็จะสามารถชักจูงความคิดและการกระทำได้โดยง่าย วันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไป มีความเชื่อถือในสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมต่างๆ ในยุคปัจจุบันนักการตลาดยุคใหม่มุ่งการสร้างการรับรูปไปที่สังคมออนไลน์เป็น อันดับแรกๆ เพราะมีความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณน้อยที่สุด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และสื่อโฆษณายังคงถูกฉายวนอยู่ในสังคมออนไลน์ได้นานกว่าสื่อเก่า ผู้อ่านคงพอที่จะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และนำไปปรับกลยุทธ์ทางการตลาดกันต่อไป”

แนวโน้มการตลาดโซเชี่ยลมีเดีย 2016