ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของสถาบันการเงิน

ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของสถาบันการเงิน

สถาบันการเงินได้มีการชี้ประเด็นปัญหาของความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ที่จะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีม…