บริการรับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์เรียบง่าย บ่งบอกธุรกิจอย่างขัดเจนถูกต้อง และเข้าถึงเนื้อหาอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อกลุ่มเป้าหมายของท่าน เราใช้เทคโนโลยีเครื่องมือของ CMS WP Tools ที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำมาพัฒนาเว็บไซต์ของท่านให้ตรงตามวัตถุประสงค์

web_design

สถาปัตยกรรมโฮสติ้ง
VPS Hosting สำหรับองค์กรธุรกิจ เหมาะสำหรับลูกค้า ที่ต้องการความเสถียร พร้อมระบบการสำรองข้อมูลทุกวัน ป้องกันข้อมูลสูญหายเสถียรกว่า ด้วยการจำกัด จำนวนเว็บไซต์ ต่อเครื่อง และตรวจสอบทุกเว็บที่จะใช้งาน เพื่อความเสถียรสูงสุด

  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500 MB
  • Data Transfer unlimited
  • Mysql Database 3
  • FTP account
  • Support Google Apps mail
  • Control Panel Admin Host

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม